واکنش روسیه پسکوف آمریکا تحریم ها آمریکایی

واکنش: روسیه پسکوف آمریکا تحریم ها آمریکایی ریاست جمهوری اخبار بین الملل

جلوگیری از فروش نفت کشور عزیزمان ایران جهت ترامپ سخت خواهد بود

تحلیلگران آمریکایی هشدار دادند اگر دونالد ترامپ تصمیم بگیرد تحریم‌ها علیه پایتخت کشور عزیزمان ایران را تجدید کند، ممکن است جلوگیری از فروش نفت از سوی ..

ادامه مطلب

واکنش مسکو به تحریمهای تازه آمریکا علیه این کشور

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در تصویر العمل به تحریم های تازه آمریکا علیه این کشور از فاصله آرزوها در سیاست خارجی واشنگتن تا عمل سخن گفت. وا..

ادامه مطلب