واکنش روسیه پسکوف آمریکا تحریم ها آمریکایی

واکنش: روسیه پسکوف آمریکا تحریم ها آمریکایی ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری گروهی به‌دنبال پاک کردن صورت مسئله کودک‌آزاری هستند / پرستویی

پرستویی اعتقاد است جهت حل مسئله کودک‌آزاری باید بپذیریم که این مسئله در کشور عزیزمان ایران هم وجود دارد. 

گروهی به‌دنبال پاک کردن صورت مسئله کودک‌آزاری هستند / پرستویی

پرستویی: گروهی به دنبال پاک کردن صورت مسئله کودک آزاری هستند

عبارات مهم : ایران

پرستویی اعتقاد است جهت حل مسئله کودک آزاری باید بپذیریم که این مسئله در کشور عزیزمان ایران هم وجود دارد.

به گزارش ایلنا، پرویز پرستویی منشتر شدن یک ویدیو به مسئله کودک آزاری تصویر العمل نشان داد.

پرستویی در این ویدئو می گوید: پدوفیلی یا میل به جنسی به کودکان یک مسئله جهانی و یک بیماری معنوی است که با مراجعه به روانپزشک و روانشناس قابل درمان و کنترل است.

گروهی به‌دنبال پاک کردن صورت مسئله کودک‌آزاری هستند / پرستویی

وی ادامه می دهد: این روزها خیلی دلم گرفته است و دلم شور فرزند ها را می زند. از آن زمانی که آن دختر فرزند معصوم و یا آن پسر فرزند بی گناه قربانی کودک آزاری جنسی شدند، هر روز خودم را جای آن پدر و مادر زجر کشیده آنها می گذارم و آتش می گیرم.

پرستویی ادامه داد: متاسفانه ما خیلی وقتها ترسیدیم که راجع به آسیب های اجتماعی جامعه صحبت کنیم و به جای آنکه دنبال راه حل باشیم فقط صورت مسئله را پاک کردیم. این بار بپذیرم که در ایرانِ ما هم افرادی دچار این مسئله هستند و در جهت حل این مسئله بربیایم.

پرستویی اعتقاد است جهت حل مسئله کودک‌آزاری باید بپذیریم که این مسئله در کشور عزیزمان ایران هم وجود دارد. 

واژه های کلیدی: ایران | فرزند | کودک آزاری | پرویز پرستویی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs