واکنش روسیه پسکوف آمریکا تحریم ها آمریکایی

واکنش: روسیه پسکوف آمریکا تحریم ها آمریکایی ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث عملیات اتفای حریق نفتکش ایرانی

نفتکش ایرانی سانچی بعد از برخورد با یک کشتی باری چینی در آب های چین یک هفته است که در آتش می سوزد.

عملیات اتفای حریق نفتکش ایرانی

عملیات اتفای حریق نفتکش ایرانی

عبارات مهم : برخورد

نفتکش ایرانی سانچی بعد از برخورد با یک کشتی باری چینی در آب های چین یک هفته است که در آتش می سوزد.

عملیات اتفای حریق نفتکش ایرانی

نفتکش ایرانی سانچی بعد از برخورد با یک کشتی باری چینی در آب های چین یک هفته است که در آتش می سوزد.

عملیات اتفای حریق نفتکش ایرانی

مهر

واژه های کلیدی: برخورد | ایرانی | اخبار حوادث

عملیات اتفای حریق نفتکش ایرانی

عملیات اتفای حریق نفتکش ایرانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs